Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu Dolnośląski Bon na Innowacje każdy beneficjent posiada obowiązek informowania o dofinansowaniu projektu z Funduszy Unijnych od momentu uzyskania dofinansowania (podpisania umowy).

Obowiązek oraz zasady promocji określa Umowa o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” § 11. Ustęp 4 i 5 – Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji oraz Regulamin Projektu pn. „Dolnośląski bon na innowacje” § 13 Obowiązki informacyjne.

 

W załączeniu przesyłam zasady promocji oraz plakat, który powinni Państwo umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu.

Jeśli jako beneficjent posiadają Państwo własną stronę internetową, to należy umieścić na niej:

  • znak Unii Europejskiej,
  • znak Funduszy Europejskich,
  • herb lub oficjalne logo promocyjne województwa
  • krótki opis projektu.

Więcej informacji w załączonym dokumencie.

Prosimy o zapoznanie się: Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Więcej informacji wraz z logotypami znajduje się pod adresem: http://www.dip.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.html

Z poważaniem

Katarzyna Kowalska

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel.: 74 648 04 43
faks: 74 648 04 51
e-mail: katarzyna.kowalska@darr.pl